SLUŽBY  POTÁPAČOM

   

Ponuka potápačskej základne

 

      „Priščapac Diving Center“ ponúka v rámci svojich aktivít:

  • školu potápania,
  • požičovňu výstroja,
  • plnenie potápačských fliaš
  • aj poradenský servis.   

     Jadrom jeho činnosti je komplexné zabezpečenie potápačských služieb certifikovaným potápačom, pre ktorých organizuje ponory z brehu aj z plavidiel, ktoré ich dopravia na atraktívne potápačské lokality. Pozri ďalej „Cenník potápačských služieb“.

 

Rekreačné kurzy potápania

 

      Pre záujemcov o základné kurzy potápania organizujeme výcvikový program pre dospelých (Open Water Diver) či pre mládež (Junior Open Water Diver).

      Potápačom ašpirujúcim na vyššie kvalifikačné stupne zabezpečíme odborný výcvik vo viacerých kurzoch potápačských špecializácií (Boat/Night/Computer Diving).

 

„Cenník rekreačných kurzov“.

 

Programy pre deti

 

      Nielen vynikajúce prírodné podmienky (ideálna teplota vody, skvelá viditeľnosť, domáci útes či prístup k vode) ale aj odborne školený a na deti privyknutý personál základne sú zárukou, že sa Priščapac bezpochyby v krátkom čase stane jednou z najznámejších centier výcviku detí v potápaní.

      Detské potápačské programy nechápeme len ako úschovňu detí, zatiaľ čo sa ich rodičia budú venovať iným dovolenkovým aktivitám, ale ako prostriedok aktívneho budovania trvalého vzťahu detí k prírode. Slogan či heslo „family diving“ je pre nás výzvou a možnosťou sprostredkovať zážitky zo sveta pod morskou hladinou pre všetkých členov rodiny.

 

Kurzy technického potápania

 

      V rámci výcviku v oblasti technického potápania trénujeme potápačov na hlboké potápanie so zmesami (Advanced Nitrox, Decompression Procedures a Trimix) ako aj jaskynné potápanie (Cave Diver), na ktoré máme skvelé prírodné podmienky. Stiahni si „Cenník technických kurzov“.

 

Inštruktorské kurzy potápania

 

      V inštruktorskom kolektíve základne pracujú okrem iných špičkových odborníkov aj dvaja s kvalifikáciou „Instructor Trainer“ čo nám umožňuje udeľovať aj najvyššie potápačské certifikáty akými sú: vedúci potápač (Divemaster), pomocný inštruktor (Assistant Instructor) aj inštruktor potápania (Instructor). Podmienky „živej“ potápačskej základne, kde sa potápač môže reálne stretnúť s celým radom potápačských situácií, sú vynikajúcou školou a najlepším spôsobom prípravy na budúcu prax práce v potápačskom priemysle. Pozri ďalej Cenník inštruktorských kurzov“.

 

Požičovňa výstroja

 

      Naša požičovňa ponúka potápačský značkový tovar najvyššej kvality. Zastúpení sú tu výrobcovia renomovaných značiek ku ktorým patria: francúzske SPIRO, anglické APEKS, kanadská BARE, talianska spoločnosť TECHNISUB a americké značky DEEP  SEA, SEA QUEST a ZEAGLE. Potápačské a outdoorové prístroje zastupuje fínsky výrobca SUUNTO.

      Okrem výstroja pre rekreačné potápanie zapožičiavame na základni aj kompletné tzv."DIR sety", tvorené kovovým backplatom s popruhmi, vysokokapacitným kompenzátorom v tvare krídla, vykonnými regulátormi s primeranými hadicami, jaskyniarske svietidlá a navijaky ako aj zdvojené fľaše s objemom 2x12 litrov. Viď: Zápožičný cenník“.

 

Plnenie fliaš

 

      Okrem dnes už potápačskými základňami tradične ponúkaného plnenia fliaš stlačeným vzduchom a kyslíkom obohatenými zmesami (Nitrox), je možné si na našej základni nechať plniť aj héliové zmesy pre extrémne hlboké zostupy (Trimix) ale aj čistý kyslík pre dekompresné mixy. .

     V prípade plnenia iných, než fliaš patriacich Potápačskému centru Priščapac, si vyhradzujeme právo kontroly platnosti atestov tlakových nádob. Fľaše bez aktuálneho testu, alebo prístroje, ktoré nevzbudia našu plnú dôveru spoľahlivosti NEBUDÚ PLNENÉ. Pri výpočte ceny plynu, potom vychádzame z údaja vodného objemu zásobníka a nie zbytkového tlaku (množstva) plynu v ňom. To jest ku každej fľaši pristupujeme tak, akoby bola prázdna. Pozri : „Cenník plnenia fliaš“.

© 2010 Aronnax and Podmorje d.o.o. All rights reserved